ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
188
30 เม.ย. 2564
2 ประกาศ ประกวดราคาซื้อ จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
194
07 เม.ย. 2564
3 ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาด 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
190
30 มี.ค. 2564
4 แบบแปลน ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู๋ที่ 1 สายซอยสมหมาย ดาวน์โหลดเอกสาร
258
05 ต.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-004 สายซอยสมหมาย หมู่ที่ 1 บ้านท้องลำเจียก จำนวน 2 ช่วง ดาวน์โหลดเอกสาร
251
25 ก.ย. 2563
6 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.90-004 สายซอยหมาย หมู่ที่ 1 บ้านท้องลำเจียก ดาวน์โหลดเอกสาร
233
25 ก.ย. 2563
7 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
18 ก.ย. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
229
26 มิ.ย. 2563
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
214
25 มิ.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
225
24 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27